Ditt eget design

Ditt eget design. Et smykke som du blir glad over å eie...

Ditt eget design muligheten gjør at tidligere anerkjente detaljarbeider i smykker, som er kjennetegnet på godt utført gullsmedarbeid som for mange år siden dessverre i stor grad ble ofret av kostnadsmessige årsaker, igjen kan vise hva norske gullsmeder kan fremstille av smykkekunst.

Til Ditt eget design trenger jeg din skisse, tegning eller et bilde av hva du ønsker deg. Etter å ha vurdert dette materialet kan jeg gi et omtrentlig overslag på hva Ditt eget design vil koste. Helt uforbindtlig og gratis.

Om hvilke muligheter Ditt eget design innebærer...

Computer Assistert Design eller Cad blir av meg utført med 3Design CAD fra Vision Numeric, et spesialskrevet 3D program for fremstilling av smykker. Denne teknikken gjør at man ikke behøver å ta særlige hensyn til design og former som ville være meget vanskelige eller umulige å utføre på vanlig håndtverksmessig måte.Som et eksempel kan vi tenke oss en ørepynt i en komplisert detaljerik usymmetrisk fasong. Det skal bare et klikk til, så har man en 100% nøyaktig speilvendt kopi. Den ferdig konstruerte modellen blir eksportert til et filformat (.stl) som de fleste computerstyrte maskiner kan benytte seg av.

For å omsette Ditt eget design modellen i metall benytter jeg SolidScape presisjons 3D voksprinter. Denne bygger modellen i voks med meget stor nøyaktighet, som gullsmeden tar videre til støp i edelt metall, etterbehandling og ferdigstillelse for levering.

Tilgjengelige støpeprosesser er tinn, messing, bronse, rustfritt stål, titan, sølv, gull og platina.

Kostnaden av et Ditt eget design smykke bestemmes av...

En god beskrivelse av detaljer på Ditt eget design smykket i tillegg til en skisse eller tegning vil gjøre det lettere å kunne gi et overslag på kostnaden. Prisen vil bestemmes ut fra dagsprisen på metallet i den tiden x smykket skal produseres. Antall, størrelse, type og kvaliteten på stener er svært avgjørende for prisen. Hvor mye detaljarbeid det er på smykket vil også være en avgjørende faktor.

Hvis det opplyses en prisgrense, vil jeg prøve å tilpasse vekten på Ditt eget design smykket, antallet, størrelsen og kvaliteten på eventuelle stener for å komme så nær denne grensen som mulig, selv om dette avviker fra beskrivelsen.

Hvis prisgrensen ikke er mulig ut fra ønsket Ditt eget design smykke, vil jeg gi beskjed om dette, samt pris på den opprinnelige beskrivelsen.

For å kunne gi et mer presist overslag...

Ved å bruke min erfaring og formsans for smykkekunst vil jeg designe Ditt eget design smykket ut fra din skisse eller tegning i CAD (Computer assistert design). Dette er et tidkrevende og presist arbeid, men gir også stor frihet og muligheter i utformingen til et x smykke med egenart, som du vil bli glad over å eie.

Når dette er gjort, kan tilpassing av vekten på det ferdige Ditt eget design smykke, arbeidstid, størrelsen og prisen på eventuelle stener samt fattingen av disse beregnes mer nøyaktig.

Grunnlaget for en eventuell produksjon av x smykke er med dette allerede lagt ferdig. CAD filene kan deretter sendes til vår 3D voksprinter for produksjon av en modell som er grunnlaget gullsmeden vil ha til utarbeidelsen av Ditt eget design smykke.

Før dette arbeidet med Ditt eget design kan påbegynnes...

Fordi dette er et tidkrevende og presist arbeid vil jeg, før arbeidet påbegynnes, be om at NOK 2.000,- innbetales for hvert enkelt x oppdrag.

Dette beløpet vil ikke bli refundert, selv om det blir gitt beskjed om avbrytelse når arbeidet først er påbegynt, men vil bli fratrukket som innbetalt forskudd ved eventuell levering av ferdig xsmykke.

Tre ganger med mindre endringer eller justeringer av modell før produksjon, er gratis.

Hvis man ikke blir fornøyd med resultatet og vil prøve helt på nytt, vil dette være å betrakte som et nytt oppdrag og innbetaling av redusert pris på NOK 1.000,- må skje før arbeid påbegynner.

En beskrivelse...

Fyll ut skjemaet på kontaktsiden, last ned skisseark og betingelser og gi meg en så god beskrivelse som mulig. Jo flere detaljer som blir gitt, desto lettere vil det være å få et inntrykk av hva du ønsker deg.

Forklar det som skal med av stener og/ eller perler, hva slags farger og størrelser de skal ha. Gjerne i forskjellige kombinasjoner om det er ønsket.

Hvilken farge ønskes på metallet - skal det være sølv, gult, rødt eller hvitt gull. Kanskje ønskes en kombinasjon av dette eller et smykke i platina. Det behøver ikke å være en mestertegning. Fra lang erfaring som edelstensfatter i samarbeid med gullsmeder vil jeg forstå hva som er intensjonen.

Denne erfaringen vil også ligge til grunn og brukt i utformingen av Deres Ditt eget design smykke.

Dette skjer videre...

De vil motta en rendret bilde (fotoaktig tegning) av Ditt eget design smykket slik det blir seende ut, for Deres godkjennelse til eventuell produksjon. Det innbetalte beløpet vil da bli fratrukket i en eventuell produksjonskostnad av Ditt eget design smykket.

Cad filen som ved produksjon er Deres eiendom, blir ikke utlevert til andre uten Deres samtykke og blir arkivert for Deres senere bruk. Ved f.eks. tap, vil Ditt eget design smykket kunne reproduseres nøyaktig.

Gi meg beskjed når De har bestemt Dem for å gå videre og bestille Ditt eget design smykket, så vil jeg ta kontakt med Deres gullsmedforretning eller anbefale en på Deres hjemsted.

Gullsmedforretningen vil i samarbeid med meg utarbeide det endelige resultat og vil deretter ta kontakt med Dem for å avtale detaljene om levering av Ditt eget design.