Topas

Hardhet: 8
Kjemisk formel: Al2SiO4(F,OH)2

Fargevarietet: klar, blå, brun, oransje, grå, gul, grønn, rosa og rødrosa.

Topas er en smykkestein, et hardt, gjennomsiktig, krystallinsk mineral bestående av fluorholdig aluminiumsilikat. Topas er som regel fargeløs, eller lyseblå. men det er de gule til oransjebrune edelsteinkrystallene fra Minas Gerais i Brasil som er best kjent. Andre varianter kan kan være brune, rosa og røde.Edelsteiner med andre farger kan bestråles og/eller varmebehandles for å gjøre dem rosa eller himmelblå. Topaskrystaller er kort. eller langprismatiske med kileformete endeflater, eller de danner søyleformete, kornete eller massive aggregater. Topas er et hydrotermalt mineral, som vanligvis finnes i granitter, granittpegmatitter og rhyolitter, i sedimentære bergarter og enkelte ganger i høymetamorfe bergarter.

For at et mineral skal kunne klassifiseres som en edelsten, må steinen være vakker, holdbar og sjelden. Når edelstenholdige bergarter som pegmatitter brytes ned i bekker og elver, vil topas og andre mineraler med høy hardhet motstå erosjon i langt sterkere grad, og bli liggende igjen i elvegrusen. Disse kan siden vaskes frem og slipes til å bli vakre edelsteiner.